Alocubano
Hip hop
És un estil més genèric perquè els nens provin i en fer-se més majors puguin decidir que estil els interessa més. Es treballen els diferents vessants del hip-hop, el jazz, l'expressió corporal i en general els gèneres més comercials de la dansa.
Es comença la classe amb un escalfament previ i posteriorment es treballen estiraments, col·locació postural, exercicis de coordinació, dissociació del cos, exercicis per treballar la tècnica dels diferents estils, treball de concentració, musicalitat, control de l'espai i treball en grup, expressió corporal, imaginació, improvisació...
Tot aquest treball enfocat principalment a aprendre la disciplina, indirectament, ensenya a l'alumne actituds molt útils per a la seva vida diària i enfrontar-se al dia a dia d'una forma més segura i confiada a aprendre moltíssims valors de treball en equip, imaginació, agilitat mental, presència, improvisació, compromís, esperit de treball, afany de superació, etc.
A les classes, tot això, es treballa a través d'exercicis, jocs pels més petits i aplicant l'après en coreografies amb músiques modernes i generalment més comercials.
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
768
680
480
400
320